Uusin artikkeli

Suomalaisten ehkäisy pettää yhä harvemmin

Suomessa tehdään Pohjoismaista vähiten raskaudenkeskeskeytyksiä

Pohjoismaissa tehtiin vuonna 2013 noin 78  500 raskaudenkeskeytystä, mikä on 13,5 keskeytystä tuhatta hedelmällisyysikäistä (15–49-vuotiasta) naista kohti. Vähiten raskaudenkeskeytyksiä oli Suomessa (8,7/1 000 vastaavanikäistä naista) ja eniten Ruotsissa (17,5/1 000 vastaavanikäistä naista, vuoden 2012 tieto).

Viime vuosina keskeytysten määrä on laskenut Suomessa, Norjassa, ja Tanskassa. Islannissa määrä on pysynyt melko vakaana.

Alle 20-vuotiaiden keskeytysten määrä on laskenut 2000-luvulla kaikissa Pohjoismaissa. Vuonna 2013 vähiten keskeytyksiä alle 20-vuotiaille tehtiin Norjassa ja Suomessa. Suhteellisesti eniten keskeytyksiä tehtiin kaikissa Pohjoismaissa 20–24-vuotiaille. 

Heli-Maria Wiik
Lähde: Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos