Uusin artikkeli

Haluaisitko auttaa lapsettomia pariskuntia?

Tiesitkö tämän sukusolujen lahjoittamisesta?
 

Suomessa tehdään vuosittain satoja lapsettomuushoitoja luovutetuilla sukusoluilla. Näistä hoidoista on syntynyt jo tuhansia lapsia heitä kovasti kaivanneille vanhemmille.
 

Suomessa sukusolujen luovuttamista säätelee vuonna 2007 voimaan astunut hedelmöityshoitolaki. Sukusolujen lahjoittaminen ei velvoita eikä oikeuta lapsen vanhemmuuteen. Hedelmöityshoitolain mukaan yhden luovuttajan sukusoluja voidaan käyttää viiden eri naisen hoitoon. Samaan perheeseen voi syntyä useampi lapsi saman luovuttajan sukusoluista. Luovuttaja ei saa tietää, kenelle sukusoluja on käytetty, eikä syntyneiden lasten vanhemmilla ole oikeutta luovuttajan henkilötietojen saamiseen. Luovuttajalla on kuitenkin halutessaan oikeus tietää, onko hänen sukusoluillaan tehdyistä hoidoista syntynyt lapsia. Luovuttajalla on oikeus peruuttaa lahjoituksensa käyttämättömien solujen osalta, jos hän tulee toisiin ajatuksiin esimerkiksi elämäntilanteensa muuttuessa.

Hedelmöityshoitolain mukaan lahjoitettujen sukusolujen avulla syntyneillä lapsilla on 18 vuotta täytettyään oikeus saada tietää lahjoittajan henkilöllisyys. Edellytyksenä tiedonsaannille on se, että vanhemmat kertovat lapselle, miten hän on saanut alkunsa. Nykyään vanhempia kannustetaan asiassa avoimuuteen.

Tutkimusten mukaan osa lahjasolujen avulla syntyneistä lapsista haluaa aikuisena ottaa yhteyttä luovuttajaan saadakseen lisätietoa biologisesta alkuperästään. Aiempien kokemusten perusteella yhteydenotot tapahtuvat hyvässä hengessä ja ovat merkityksellisiä kokemuksia asianosaisille. Luovuttaja ei kuitenkaan ole velvollinen tapaamiseen tai yhteydenpitoon lahjasoluista syntyneen henkilön kanssa.

Miesluovuttaja
 

Siemennesteen luovutus mahdollistaa hedelmöityshoidon joko lapsettomalle pariskunnalle, naisparille tai itselliselle naiselle. Luovuttajan tulee olla 20–45-vuotias perusterve mies, jolla ei ole suvussa tiedossa vakavia periytyviä sairauksia.
 

Naisluovutaja
 

Munasolun luovuttajaksi sopii 18–35-vuotias, perusterve nainen, jolla ei ole suvussa tiedossa vakavia periytyviä sairauksia. Useimmiten hänellä on omia lapsia.

Lähteet:

Hedelmöityshoitoklinikka Ovumia, Vaestöliitto