Uusin artikkeli

Tangoon tarvitaan kaksi

Seksiongelmat heijastelevat parisuhteen tilaa

Kuinka seksiongelmat heijastelevat parisuhteen tilaa? Voiko seksiongelmia tarkastella parisuhteen tilaa kuvaavina mittareina?
 
Aune Karhumäki/Rakkaudeksi.fi
Kirjoittaja on erityistason seksuaaliterapeutti ja psykoterapeutti.
 
Parisuhteessa ilmenevät seksiongelmat ovat yhteisiä asioita. Parisuhteen näkyvämmin oireileva osapuoli saattaa leimautua syylliseksi ongelmien syntyyn vaikka molemmat kumppanukset osallistuvat usein tilanteen ylläpitämiseen. Ongelmallisen tilanteen mahdollistaminenkin on osallistumista sen ylläpitämiseen. 
 
Tutkijat selvittivät 16-64-vuotiaiden, parisuhteessa elävien ihmisten tyytyväisyyttä parisuhteeseensa ja seksielämäänsä. Vain noin 46 prosenttia miehistä ja 58 prosenttia naisista ilmoitti olevansa tyytyväisiä suhteen nykytilaan. Siinä missä miehet lähes poikkeuksetta kokivat ongelmaksi liian vähäisen seksin määrän, naisista vain kaksi kolmasosaa koki tämän seikan syyksi epätyydyttävään seksielämään.
 
Seksin määrän koettu vähäisyys oli yhteydessä myös yleiseen tyytymättömyyteen seksuaalisuuden ja parisuhteen alueella. Ihmiset tunnistavat ja toteuttavat seksuaalisia tarpeitaan hyvin yksilöllisesti.
 
 
Miehet tyytyväisempiä kokonaistilanteeseen
 
Saman tutkimuksen mukaan miehet ja naiset kokivat tyytymättömyyden eri tavoin. Naisten kokema tyytymättömyys seksielämäänsä kohdistui esileikkiin ja yhdynnän kestoon. Tutkittavien tyytymättömyys seksielämäänsä on huipussaan erityisesti keski-ikäisten miesten keskuudessa. Tässä elämänvaiheessa parisuhteen molemmat osapuolet elävät ruuhkavuosiaan sekä perhe- että työelämän osa-alueilla.  Sekä työ että perhe-elämä saattavat olla hyvin vaativia ja kuormittavia.
 
Sekä seksielämää että parisuhdetta kohtaan koettua tyytyväisyyttä tarkasteltaessa kävi ilmi, että miesvastaajat olivat naisvastaajia tyytyväisempiä kokonaistilanteeseensa. On mahdollista, että sekä ikääntymisen että suhteessa elettyjen vuosien myötä seksin määrän sijaan painotetaan seksin laatua ja esimerkiksi esileikkiä.
 
Suhteen vakiintuessa intohimo ei enää yksin riitä, ja parisuhteen ja seksielämän tyydyttävyyteen alkaa vaikuttaa aiempaa enemmän esimerkiksi kumppanusten keskinäinen (seksuaalinen) yhteensopivuus, arvojen yhteneväisyys ja samansuuntaiset tavoitteet parisuhdetta kohtaan. 
 
 
Taustalähteenä:
Anthony Smith, Anthony Lyons, Jason Ferris, Juliet Richters, Marian Pitts, Julia Shelleyd & Judy M. Simpson. Sexual and Relationship Satisfaction Among Heterosexual Men and Women: The Importance of Desired Frequency of Sex. Journal of Sex & Marital Therapy, Volume 37, Issue 2, 2011. Sivut 104-115.