Uusin artikkeli

Autopilotilla parisuhteessa?

Jäävuoriuskomukset vaikuttavat pinnan alla parisuhteissa

Oletko törmännyt jäävuorisuskomuksiin parisuhteessasi? Toistuuko esimerkiksi jokin kaava aina suhteissasi? Jäävuoriuskomuksilla tarkoitetaan yleisesti ihmisen mielikuvia siitä, miten maailman pitäisi toimia ja minun maailmassa.

Hanne-Leona Luomajoki/Rakkaudeksi.fi
Kirjoittaja on psykologi, psykoterapeutti ja coach.

Parisuhteessa jäävuoriuskomukset liittyvät erityisesti siihen, miten parisuhteen pitäisi toimia ja miten minun pitäisi toimia parisuhteessa. Näitä uskomuksia kutsutaan jäävuorisuskomuksiksi sen vuoksi, että ne vaikuttavat pitkälti pinnan alla näkymättömissä. Toimiessaan osin tietoisuuden alapuolella ne ohjaavat osaa ihmisen toiminnasta lähes kuin ”autopilotilla”.

Parisuhteessa on siis kaksi ihmistä, joista molemmilla on omat henkilökohtaiset, parisuhdetta koskevat jäävuorisuskomuksensa. Lisäksi molemmilla parisuhteen osapuolilla on juuri tätä meidän kahden keskinäistä parisuhdetta koskevat jäävuorisuskomukset, jotka rajautuvat vain tähän suhteeseen. Nämä tiettyä suhdetta koskevat uskomukset eivät yleistettävissä muihin suhteisiin, joita parisuhteen osapuolilla on ollut muihin ihmisiin aiemmin.

Yleisiä jäävuorisuskomuksia  

Ihmisten jäävuorisuskomuksia on tapana luokitella yksinkertaisuuden vuoksi kolmeen eri luokkaan: on ihmissuhteisiin ja hyväksyntään liittyviä uskomuksia, suoriutumiseen liittyviä uskomuksia ja kontrolliin liittyviä uskomuksia.

Parisuhteessa nämä kolmenlaiset uskomukset ilmenevät hiukan eri tavalla kuin esimerkiksi työpaikalla. On luonnollista, että jokaisella ihmisellä on näitä jäävuoriuskomuksia. Se ei ole hälyttävää. Usein ihmiset voivat jopa nauraa niille, kun ne pulpahtavat pintaan.

Pinnan alla vaikuttavat voimat

Mistä sitten huomaat jäävuoriuskomusten vaikutuksen parisuhteeseesi? Usein siitä, että jokin tietty käsikirjoitus toistuu, vaikka kumpikaan ei sitä tietoisesti ole halunnut.

Järjellä ajatellen ymmärrät esimerkiksi, että tietenkään omien tarpeiden systemaattinen uhraaminen toisen hyvinvoinnin vuoksi ilman vastavuoroisuutta ei ole mielekästä. Jostain syystä kuitenkin usein tuntuu siltä, että ”näin on vain tehtävä”, jotta yhteinen onni jatkuu. Parisuhteen toisen osapuolen vakuuttelut päinvastaisesta eivät aina vakuuta, koska nämä voimat vaikuttavat pinnan alla  eli sanojen tuolta puolen.

Aika sukeltaa pinnan alle

Silloin kun voi huonosti itsensä ja parisuhteensa kanssa, on kuitenkin aika kurkistaa pinnan alle ja alkaa tutkia, mikä minua ja meitä ohjaa suuntaan, johon emme oikeastaan halua liikkua. Usein ihmiset kuvaavat tuntemuksiaan tässä tilanteessa siten, että tuntuu kuin jotkut rituaalit toistuisivat pakonomaisesti, vaikka sitä ei halua.

Koska omia jäävuorisuskomuksiaan on vaikea tunnistaa, siihen tarvitaan toisten ihmisten peilausta, joskus myös ammatti-ihmisen apua. Seuraavissa kappaleissa on esimerkkejä tyypillisistä jäävuoriuskomuksista, joihin parisuhdevastaanotolla usein törmää.

Millä ehdoin uskon tulevani hyväksytyksi parisuhteessa?

Hyväksytyksi tulemiseen liittyvät jäävuoriuskomukset paljastavat ihmiselle, millä hän keinoin tai ehdoin hän pohjimmiltaan uskoo tulevansa hyväksytyksi parisuhteessa. Hyväksytyksi tulemiseen liittyvistä jäävuorisuskomuksista parisuhteessa yleinen on esimerkiksi ajatus, että on minun vastuullani huolehtia siitä, että kumppani tulee onnelliseksi.

Joskus tähän uskomukseen vielä sattuu liittymään uskomus siitä, että on oikein, että uhraa omat tarpeensa toisen hyvinvoinnin eteen. Tällöin onkin jo aika raskas taakka kannettavana.

Yleinen on myös parisuhteeseen liittyvä uskomus siitä, että kehenkään ei oikeastaan kannata luottaa, joten parempi vaan pitää toinen jalka koko ajan hiukan suhteen ulkopuolella. Luottamukseen erityisesti liittyvistä uskomuksista yksi muunnelma on myös se, että nimenomaan vastakkaiseen sukupuoleen ei voi luottaa. Hyväksytyksi tulemisen jäävuoriuskomuksiin liittyy usein se mielikuva, että en voi olla oma itseni, koska silloin tulisin hylätyksi.

Millainen suoriutuminen tässä parisuhteessa on riittävää?

Voi tuntua hassulta ajatella, että suoriutumiseen liittyvät jäävuorisuskomukset mitenkään liittyisivät parisuhteen maailmaan. Jos kuuntelet ihmisten parisuhdepuheita, huomaat todennäköisesti kuitenkin aika paljon suoriutumiseen viittaavia ilmaisuja. Näissä puheissa ilmenee muu muassa pohdintaa siitä, millaisena minä riitän sinulle, kumppanilleni.

Toinen esimerkki ja ilmentymä suoriutumiseen liittyvistä uskomuksista voi olla  vaatimus siitä, että tämän suhteen pitää koko ajan tuntua hyvältä, jotta tässä voisi olla ja elää. Tähän voi liittyä myös se uskomus, että parisuhteessa konflikti on automaattisesti  huonon parisuhteen merkki tai enne. Tällä uskomuksella varustettu ei näe konfliktissa mitään potentiaalia viedä parisuhdetta eteenpäin. Konflikti on yksiselitteisesti huono asia ja merkki parisuhteen huonosta laadusta. Piste.

Päinvastainen uskomus voi myös olla se, että parisuhteessa huonosti voivanakin oma parisuhde pitää ”suorittaa loppuun” kuin elinikäinen vankilatuomio. Tähän liittyy usein ajatus siitä, että eroaminen on automaattisesti sama asia kuin epäonnistuminen elämässä.

Kenen tässä pitäisi kontrolloida ja mitä?

Kontrolliin liittyvät jäävuorisuskomukset kertovat meille siitä, kenen tässä parisuhteessa pitäisi kontrolloida ja mitä. Pitääkö minun aina olla tilanteen herra vai voinko antaa toisenkin ohjata? Olenko heikko ihminen, jos en voi kontrolloida koko ajan ja kaikkea,vai voinko hyväksyä sen, ettei maailma ole koskaan kenenkään näpeissä sataprosenttisesti? Monet kontrolliin liittyvistä uskomuksista kytkeytyvät myös siihen, miten paljon uskomme, että on tarkoituksenmukaista ja turvallista näyttää tunteita kumppanilleni. Lisäksi meillä on sisäinen sääntökirjamme siihen, mitä tunteita kellekin voi näyttää.

 Joskus kuulee ihmisten sanovan, ettei kumppanille voi kertoa tämän olevan tärkeä ja korvaamaton, koska kumppani voisi käyttää tätä tietoa väärin ja silloin jäisi itse haavoitetuksi ja menettäisi otteen toisesta. Myös hankalan tyyppisen mustasukkaisuuden taustalla on usein erilaisia kontrolliin liittyviä jäävuoriuskomuksia. Samoin tapavalehtelun taustalla voi joskus olla sitkeä uskomus siitä, että säännöt koskevat lähinnä  muita ihmisiä, mutta ei niinkään minua.

 

Miten jäävuoret sulatetaan? -vinkit

Jäävuoriuskomukset menettävät voimansa vasta, kun niistä tulee tietoiseksi ja niitä alkaa työstää. Tätä työtä olen nimittänyt jäävuoriuskomusten sulattamiseksi.

Ensimmäinen vaihe on tunnistaa uskomukset ja niiden haitalliset vaikutukset omaan elämään. Seuraavaksi on aika lähteä päivittämään uskomuksiaan ja tekemään uusia käsikirjoituksia. Jotta uudenlaiset ajattelumallit sisäistyvät, on tärkeä heti lähteä tekemään aktiivisia kokeiluja, miltä parisuhde ja elämä tuntuu, kun toiminkin uudenlaisen, päivitetyn ajatusmaailman varassa.

Uusien ajatus- ja toimintamallien sisäistäminen vaatii pitkäjänteistä ja moniulotteista työskentelyä, mutta palkitsee avarammalla mielenmaisemalla ja energiatason kohoamisella.