Uusin artikkeli

Käsittelevätkö miehet surua eri tavalla kuin naiset?

Psykoterapeutti vastaa

Jokainen käsittelee oman elämänsä ja parisuhteen kriisitilanteita oman yksilöllisen historiansa kautta.

Myös lapsuudessa omaksutulla selviytymismallilla ja keinoilla on vahva rooli hädän hetkellä.

– On tunteitaan tunnistavia puhuvia miehiä ja naisia. On myös puhumattomia miehiä ja naisia. Avun ja tuen pyytämiseen tulisi meitä kaikkia rohkaista. Monilla on yhä se mielikuva, että yksin tulee pärjätä, sanoo Kataja Parisuhdekeskus ry:n psykoterapeutti ja toiminnanjohtaja Liisa Välilä.
 
Välilän mukaan aiemmin elämässä opittu malli vaikuttaa vaikean tilanteen kohdatessa. Kriisitilanteesta tulee haastava, jos opittu rooli miehestä tai naisesta on kova ja tunteeton selviytyjä.

– Yhteiskunnassamme sallitaan ehkä selkeämmin apua hakeva, pelokas ja surullinen nainen. Miten osataan kohdata miehen surua ja pelkoa?
 

Sukupolvien miehenmallit vaikuttavat
 
Psykoterapeutti Välilän mukaan eri sukupolvien miehenmallit ovat erilaisia. 

– Toivottavasti tämän päivän perheissä myös poikia rohkaistaan ilmaisemaan myös surun tunteita itkemällä ja puhumalla niistä. Monet miehet ovat kuitenkin kertoneet, että ystävien tai työelämän keskellä muut eivät ehkä kestä tunteitaan ilmaisevaa, epätoivoista ja surevaa miestä, hän sanoo.
 
Välilä kertoo, että erilaisissa kriisi- ja sururyhmissä miehet ja naiset saavat ilmaista suruaan ja kokevat merkittävänä vertaistuen voiman. 

– Näitä ryhmiä ei ole valitettavasti tarjolla kaikille. Monet eivät myöskään osaa verbaalisesti ilmaista tunteitaan, ellei siihen ole oppinut aiemmin. Ei äkillinen kriisitilanne tuo tätä sanastoa käyttöön. Niinpä monille surua ja pelkoa olisi helpompi ilmaista tekemällä:  kävelyllä, musiikin kuuntelulla, urheilulla, hän tarkentaa.

– Valitettavan monilla ilmaisun keinoja ovat alkoholi, puhumattomuus, pakeneminen, yksinäisyys, erakoituminen.


Heli-Maria Wiik