Uusin artikkeli

Onko onni kadonnut suhteista?

Miten suomalaisilla pariskunnilla menee?

Avioeroja ja eroja toinen toisensa perään… Miten suomalaisilla parisuhteilla menee. Onko onni kadonnut niistä?

Väestöliiton tutkijaprofessori Osmo Kontulan mukaan suomalaisten parisuhteiden onni on ollut 1990- ja 2000-luvulla huomattavasti kehittyneempää kuin 1970-luvulla.  Parisuhdeonnen avaimet -tutkimus paljastaa myös, ettei yleinen elämän hektisyyden lisääntyminen ei ole vaikuttanut onnellisuuteen. Tutkimukseen poimittiin Väestörekisterikeskuksesta vuonna 2005 avio- tai avoliiton solmineita. Tutkimukseen vastasi yli kolmetuhatta keski-ikäistä naista ja miestä.

– Suuri enemmistö ihmisistä kokee parisuhteissaan molemminpuolista rakkautta. Parisuhteet ovat suomalaisten hyvinvoinnin avaintekijä ja sellaisena ihmiset niitä myös arvostavat. Parisuhteista saadaan voimaa ja niihin panostetaan, sanoo Väestöliiton tutkijaprofessori Osmo Kontula.

Puoliso on elämän tukihenkilö

Kontula kertoo, että onnea ei ole vähentänyt edes se, että erityisesti keski-ikäisten parien rakastelu muuttui 2000-luvulla aiempaa harvatahtisemmaksi.

– Parisuhteiden onnea on edistänyt osaltaan samaan aikaan tapahtunut ja edellä todettu kumppaneiden uskollisuuden lisääntyminen, hän tarkentaa.

Kontulan tutkimuksessa havaittiin myös se, että parisuhteista saatava sosiaalinen tuki on epäilemättä kehittynyt suotuisasti aiempaa tunnevaltaisemmiksi muuttuneissa suhteissa, koska edes lisääntyneet stressioireet eivät ole onnistuneet nakertamaan parisuhteiden laatua.

– On hyvin mahdollista, että suomalaisten parisuhteiden työnjako on koettu viime vuosina aiempaa oikeudenmukaisemmaksi ja että parin valinnassa on onnistuttu entistä paremmin. Lisäksi onnettomat parit eivät enää sinnittele yhdessä niin pitkään kuin ennen oli tapana, hän lisää.

Julkisilla odotuksilla uskottua vähäisempi rooli

Professori Kontulan mukaan vastoin välillä julkilausuttuja odotuksia tai epäilyksiä parisuhteiden onni ei ole vähentynyt kovinkaan paljoa edes yhteisten vuosien runsaamman kertymisen myötä.

– Naisten vastausten perusteella parisuhdeonni kukoistaa parhaiten tuoreimmissa suhteissa ja laskee sen jälkeen vähitellen. Eläkkeellä olevien parisuhdeonni on ollut kuitenkin vain vähän alempi kuin työssäkäyvillä. Ihmiset sopeutuvat uuteen elämänvaiheeseen ja suhteuttavat odotuksensa ikätovereihinsa nuoruuden ihailun sijasta, Kontula tarkentaa.

Lisäksi lähteenä: Parisuhdeonnen avaimet ja esteet. Perhebarometri 2009/Väestöntutkimuslaitoksen katsauksia.

Heli-Maria Wiik/Rakkaudeksi.fi