Rakkautta työpaikalla

Yhä useampi pariskunta työskentelee samassa ammatissa. Työpaikka yhdistää ihmisiä – toisinaan myös henkilökohtaisella tasolla. Kuinka sujuu parisuhde, kun kumppanukset työskentelevät samassa ammatissa?

Yhä useampi pariskunta työskentelee nykyisin samassa ammatissa. Bedfordshiren yliopistossa tehty tutkimus kartoitti yli 600 akateemisen tutkinnon suorittaneen henkilön parisuhde-elämää ja jopa puolet heistä työskenteli kumppaninsa kanssa samalla alalla. Brittitutkimus julkaistiin tämän vuoden alussa.

Tutkimus osoitti myös, että tehtäessä uraa kumppanin kanssa samalla alalla työn ja perhe-elämän yhdistäminen on tavallista vaikeampaa; työasiat kun heijastuvat herkästi myös parisuhteeseen. Tästä syystä samassa ammatissa työskentelevien pariskuntien onkin hankalampi löytää tasapainoa työn ja parisuhteen välille.

 

Tasapainotus tarpeen

Toisaalta samalla alalla työskenneltäessä on helpompi ymmärtää ja samaistua kumppanin työkiireisiin ja -stressiin, kun oma työkokemus on vastaavanlainen. Tämä voi lisätä kumppanusten keskinäistä yhteenkuuluvuuden ja ymmärryksen tunnetta.

Tutkimuksen mukaan työ- ja perhe-elämän tasapainottaminen vaativat enemmän työtä, kun kumppanukset työskentelevät samalla alalla tai jopa samalla työpaikalla.

 

Vuorovaikutustaidot ratkaisevat

– Samassa työpaikassa työskentelevien puolisoiden parisuhde voi kestää aivan yhtä hyvin kuin mikä tahansa muu suhde. Se, vaikuttaako samassa työpaikassa työskentely parisuhteeseen on kiinni siitä, millaisia ihmiset ovat parisuhteensa vuorovaikutustaidoissa, sanoo pari- ja seksuaaliterapeutti Pirkko Brusila.

Jotkut kokevat samassa työpaikassa työskentelemisen hyväksi asiaksi, sillä silloin ymmärretään puolisoa paremmin työn asettamien vaatimusten suhteen.

– Joidenkin parisuhde saattaa kuitenkin kulkea liikaa työn sanelemien ehtojen mukaan, kertoo terapeutti.

 

Vuorotyö tuo lisähaasteita

Terapeutin mukaan varsinkin pikkulapsiperheissä työn ja perhe-elämän yhdistäminen on haasteellista. Silloin pitää miettiä kuka on kotona, kuka ehtii hakemaan lapset tarhasta ja niin edelleen. Tilanne on sama melkeinpä kaikissa ammateissa, mutta vuorotyö tuo vielä omat haasteensa lasten ja parisuhteen hoitoon.

– Varsinkin päivystystä vaativa työ on hankala yhdistää perheestä ja parisuhteesta huolehtimiseen. Jotkut ovat myös kovasti kiinni sekä työssään että vielä harrastuksissaankin, mikä vaikeuttaa asiaa entisestään. Jos vapaa-aika on ohjelmoitu täyteen menoja ja harrastuksia, parisuhde unohtuu helposti, Brusila miettii.

Tällainen elämä johtaa yleensä siihen, että parisuhde alkaa voida huonosti. Siksi tarvitaankin asioiden tärkeysjärjestykseen laittamista.

 

Työ vaikuttaa perhe-elämään

Esimerkiksi paljon matkustelua sisältävä työ vaatii kotioloissakin matkaraporttien kirjoittamista, mikä luonnollisesti heijastuu myös perhe-elämään. Lapset saattavat ajatella, että ”iskä oli aina matkoilla” tai että ”äiti on aina töissä”. Tämä heijastuu myös lasten tulevaisuuteen; he kokevat vanhempien poissaolot myös omassa aikuisuudessaan, mikä taas vaikuttaa heidän tuleviin parisuhteisiinsa. Jos parisuhteen toinen osapuoli on kovin kiinni työssään, voi toinen osapuoli kokea, ettei häntä arvosteta suhteessa.

– Henkinen toipuminen on todella tärkeää ihmisen hyvinvoinnille. Siksi tulisikin katsoa, että elämä on rytmitetty hyvin työn ja vapaa-ajan kesken. Vapaa-aika taas pitäisi riittää niin itselle kuin lapsille sekä omalle parisuhteelle, Brusila muistuttaa.


Parisuhteessa voitava

– Parisuhteessa pitää saada olla oma itsensä ja voida levätä. Tärkeää on, että suhteessa voi jakaa puolisolle itseään kuormittavia, raskaita asioita. Työelämän rasitusten jakaminen kotona auttaa puolisoa ymmärtämään toisen haasteet ja hän osaa näin olla toisen tukena, vaikka vain kuuntelijanakin.

Tällainen vastavuoroisuus ja joustavuus aiheuttaa sen, että toinen kokee olevansa tärkeä myös kumppanina, kun hän voi kuunnella ja olla toisen tukena. Vuoropuhelu keventää mieltä ja helpottaa oloa. On helpottavaa tietää, että haasteiden kohdatessa kotona on puoliso, joka kulkee rinnalla ja on tukena.

 

Työpaikkaromanssi on taitolaji

Työpaikkaromanssi on pariterapeutin sanoin haasteellinen juttu, joka vaatii valtavaa tunneälyä. Ulkopuoliset kun huomaavat hämmästyttävän hyvin, että kahdella ihmisellä on säpinää keskenään. Ihmiset ovat kovin herkkiä lukemaan ihmisten välistä sanatonta viestintää.

– Työpaikkaromanssin leiskuessa omat työt on hoidettava hyvin, romanssi ei saa vaikuttaa työntekoon. Tunneälykkäät ihmiset osaavat erottaa suhteen ja työpaikan toisistaan, eivätkä näytä työpaikalla mitään merkkejä suhteesta. Näin myöskään ongelmia ei pääse syntymään, Brusila kertoo.

Toisinaan uudesta suhteesta saatetaan hullaantua, mikä johtaa lopulta siihen, että töissä käydään vain suhdetta, ei itse työtä varten. Tämä voi häiritä sekä omaa että työkavereiden työntekoa.
– Julkinen flirttailu ei kuulu työpaikoille, vaan se vaivaannuttaa ja häiritsee muita työntekijöitä. Se saattaa myös johtaa työntekijöiden keskinäiseen kateuteen ja synnyttää tarpeetonta kilpailuhenkeä. Varsinkin esimiehen ja alaisen välinen suhde on tässä suhteessa ongelmallinen.

Niina Heikkinen/Rakkaudeksi.fi